Link เพื่อนบ้าน

การเกษตร
คอมพิวเตอร์
โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
Search
บันเทิง

 รักบ้านเกิด
  108 พรรณไม้ไทย
 การเกษตรเพื่ออาชีพ
  เกษตรโชว์
 ชนบทเกษตร
  สวนปูจ๋า
 
ห้องสมุดเกษตรกรมส่งเสริมฯ
 ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร

Bcom
Thaiware
Dwthai
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง 11
ช่อง ITV
 91.5 Hotwave
93.0 Cool FM
 93.5 E FM
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
95.5 Virgin Hitz
105.5 Easy FM

 
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
คมชัดลึก
ผู้จัดการ
 กรุงเทพธุรกิจ
google
sanook
sanook
kapook
Teenee

Link

Link ประจำ
สำนักงานเกษตร
ภายในจังหวัด
ส่วนกลาง

 กรมส่งเสริมการเกษตร
   SSNET
   ศูนย์บริการฯ
   การออกใบรับรองข้าว
   วิสาหกิจชุมชน
   รายงานภาวะการผลิตพืช
   เงินเดือน
  สำรวจแหล่งน้ำ

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
   สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
   สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
   สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
   สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
   สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
   สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
   สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย
   สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห
   สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
   สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
   สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
   สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
   สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
   สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช

 ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองฯ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสถิติ
  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
  ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
  สำนักงานค้าภายในจังหวัด ฯ

   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
   กองการเจ้าหน้าที่
   กองคลัง 
   กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
   กองแผนงาน
   ศูนย์สารสนเทศ
   สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช
   สำนักงานเลขานุการกรม
   สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
   สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
   สำนักพัฒนาเกษตรกร
    เขต 1 จ. ชัยนาท
   เขต 2 จ.ราชบุรี
   เขต 3 จ.ระยอง
   เขต 4 จ.ขอนแก่น
   เขต 5 จ.สงขลา
   เขต 6 จ.เชียงใหม่