เกี่ยวกับเรา
อัตรากำลัง
ข้อมูลระดับอำเภอ
ข้อมูลระดับตำบล
งานสถาบันเกษตรกร
งานวิสาหกิจชุมชน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการต่างๆ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
รายงานข้อมูล
การจัดการองค์ความรู้ KM
แผนที่อำเภอ
รวมลิงค์
แนะนำติชมเว็บไซต์
ถาม-ตอบปัญหาการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ประโยชน์ของผึ้ง
ผึ้งเป็นแมลงสังคมที่รัก และหวงแหนเผ่าพันธุ์ยิ่งกว่าชีวิต
ของตนเอง ผึ้งทุกตัว ตั้งแต่ออกจากดักแด้เป็นผึ้งตัวเต็มวัย
ก็เริ่มทำหน้าที่ ของตนเองอย่าง
ไม่มีหยุดยั้ง จวบจนเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ของชีวิต ผึ้งจะตายในหน้าที่ทุกตัว เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์
รายละเอียด

 
ภาพกิจกรรมศูนย์
คลิปวีดีโอ

 

 

 

จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart farmer กิจกรรมวิเคราะห์

ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart farmer รายบุคคล เกษตรกรจำนวน 18 ราย

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ณ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย อำเภออุทัย

 

 

เกษตรอำเภออุทัย นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย ร่วมงานประกวด

หมู่บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2558 ณ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

 


 

นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ มอบหมายให้นางประทุม สีนากสุก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นำเกษตรกรไปรับปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย ปี 2558

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นที่มีคุณภาพและใช้น้ำน้อย

ณ หอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 

การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 (10/03/58) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (10/03/58) More>>>

 

ภาวะการผลิตพืชรายเดือน (10/03/58) More>>>

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Google

www. ภายในเว็บ

 

 

 

***ภาพกิจกรรม 5 ส.***

 

 

 

**ภาพกิจกรรมสำนักงาน**

 

 

 

                 
     
 


สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
หมู่ 2 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0-3534-5554

E-Mail : uthai014@hotmail.com
Webmaster : pikul_sena@hotmail.com


ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 8 กรกฏาคม 2558

Counters
จำนวนผู้เข้าชม