เกี่ยวกับเรา
อัตรากำลัง
ข้อมูลระดับอำเภอ
ข้อมูลระดับตำบล
งานสถาบันเกษตรกร
งานวิสาหกิจชุมชน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการต่างๆ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
บทบาทหน้าที่
จัดการความรู้ KM
แผนที่อำเภอ
รวมลิงค์
แนะนำติชมเว็บไซต์
ถาม-ตอบปัญหาการเกษตร

งาน field day อำเภออุทัย
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 


คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
ของคนอื่น

เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุด
ของคุณไปคลังความรู้

ประโยชน์ของผึ้ง
ผึ้งเป็นแมลงสังคมที่รัก และหวงแหนเผ่าพันธุ์ยิ่งกว่าชีวิต
ของตนเอง ผึ้งทุกตัว ตั้งแต่ออกจากดักแด้เป็นผึ้งตัวเต็มวัย
ก็เริ่มทำหน้าที่ ของตนเองอย่าง
ไม่มีหยุดยั้ง จวบจนเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ของชีวิต ผึ้งจะตายในหน้าที่ทุกตัว เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์
รายละเอียด

 ผักพื้นบ้าน


กะเพรา  
กะเพรา  เป็นไม้พุ่มเล็ก ที่ใช้ใบสดประกอบอาหาร เพื่อดับกลิ่นคาว และช่วยให้อาหารมีกลิ่นหอม ใบมีกลิ่นฉุน ออกดอกเป็นช่อ เป็นผักสวนครัว ปลูกง่าย เป็นเครื่องเทศ มีรสเผ็ดร้อน.....

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมศูนย์
คลิปวีดีโอ Field Day

องค์ความรู้ KM

- องค์ความรู้เกษตรอำเภอ

- เกษตรกรต้นแบบ Smart farmer

- องค์ความรู้ เกษียณ 5 ปี

คู่มือประชาชน

ข้อมูลศูนย์จัดการพืชชุมชน( ศจช.)

- ภาพกิจกรรมศูนย์

- สรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรู้

มาตรการที่ 4
     ภาพกิจกรรม
     รายงานความก้าวหน้าโครงการ

มาตรการที่ 1
     ภาพกิจกรรม

ข้อมูล MFCF

 

 

นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย เข้าร่วมประชุมสภาวัฒนธรรม
ณ หอประชุมอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
เวลา 13.30 น.

นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย ได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย ได้ลงพื้นที่ติดประกาศ
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60
ของอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

 

นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย ได้มอบหมายให้
นางเปรมฤดี จันทร์สอน เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ได้ลงพื้นที่ติดประกาศ
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60
ตำบลธนู ของอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559

 

การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 (31/05/59) More>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (สิงหาคม 2559) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (กรกฎาคม 2559) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (มิถุนายน 2559) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (พฤษภาคม 2559) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน Field Day (พฤษภาคม 2559) More>>>

 

          +++ ข่าวประจำ+++

            วันที่ 5 ตุลาคม 2559  More>>>
                วันที่ 6 ตุลาคม 2559  More>>>

 

**ภาพกิจกรรม 5 ส.**

 

 
 


สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
หมู่ 2 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0-3534-5554

E-Mail : uthai014@hotmail.com
Webmaster : pikul_sena@hotmail.com


ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 4 สิงหาคม 2559

Counters
จำนวนผู้เข้าชม