เกี่ยวกับเรา
อัตรากำลัง
ข้อมูลระดับอำเภอ
ข้อมูลระดับตำบล
งานสถาบันเกษตรกร
งานวิสาหกิจชุมชน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการต่างๆ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
รายงานข้อมูล
จัดการความรู้ KM
แผนที่อำเภอ
รวมลิงค์
แนะนำติชมเว็บไซต์
ถาม-ตอบปัญหาการเกษตร
งาน field day อำเภออุทัย
ประโยชน์ของผึ้ง
ผึ้งเป็นแมลงสังคมที่รัก และหวงแหนเผ่าพันธุ์ยิ่งกว่าชีวิต
ของตนเอง ผึ้งทุกตัว ตั้งแต่ออกจากดักแด้เป็นผึ้งตัวเต็มวัย
ก็เริ่มทำหน้าที่ ของตนเองอย่าง
ไม่มีหยุดยั้ง จวบจนเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ของชีวิต ผึ้งจะตายในหน้าที่ทุกตัว เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์
รายละเอียด

 
ภาพกิจกรรมศูนย์
คลิปวีดีโอ

องค์ความรู้ KM

- องค์ความรู้เกษตรอำเภอ

- องค์ความรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าว

- Smart farmer

คู่มือประชาชน

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออุทัย

จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 120 ราย การปลูกผักในตะกร้า

ภายใต้โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำจากชุมชนสู่ลำคลองสาธารณะ

ณ หอประชุมอำเภออุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558

สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพุธที่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่๑(พระเจ้าอู่ทอง) ตำบลประตูชัย   อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภออุทัยเข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกุมารฯในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐ น. ณ บริเวณวัดพระขาว  ตำบลบางบาล  อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางเปรมฤดี จันทร์สอน เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภออุทัย ให้ให้คำแนะนำปรึกษาตัวแทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านช้าง เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ ณ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558

 

การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558/59 (10/08/58) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (28/08/58) More>>>

 

สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย ขอประชาสัมพันธ์การเกษตรกรท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม

เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหา

ราคาสินค้าเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2559

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

www. ภายในเว็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

***ภาพกิจกรรม 5 ส.***

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
     
 


สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
หมู่ 2 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0-3534-5554

E-Mail : uthai014@hotmail.com
Webmaster : pikul_sena@hotmail.com


ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28 สิงหาคม 2558

Counters
จำนวนผู้เข้าชม