เกี่ยวกับเรา
อัตรากำลัง
ข้อมูลระดับอำเภอ
ข้อมูลระดับตำบล
งานสถาบันเกษตรกร
งานวิสาหกิจชุมชน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการต่างๆ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
บทบาทหน้าที่
จัดการความรู้ KM
แผนที่อำเภอ
รวมลิงค์
แนะนำติชมเว็บไซต์
ถาม-ตอบปัญหาการเกษตร

งาน field day อำเภออุทัย
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

 


คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
ของคนอื่น

เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุด
ของคุณไปคลังความรู้

ประโยชน์ของผึ้ง
ผึ้งเป็นแมลงสังคมที่รัก และหวงแหนเผ่าพันธุ์ยิ่งกว่าชีวิต
ของตนเอง ผึ้งทุกตัว ตั้งแต่ออกจากดักแด้เป็นผึ้งตัวเต็มวัย
ก็เริ่มทำหน้าที่ ของตนเองอย่าง
ไม่มีหยุดยั้ง จวบจนเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ของชีวิต ผึ้งจะตายในหน้าที่ทุกตัว เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์
รายละเอียด

 ผักพื้นบ้าน


กะเพรา  
กะเพรา  เป็นไม้พุ่มเล็ก ที่ใช้ใบสดประกอบอาหาร เพื่อดับกลิ่นคาว และช่วยให้อาหารมีกลิ่นหอม ใบมีกลิ่นฉุน ออกดอกเป็นช่อ เป็นผักสวนครัว ปลูกง่าย เป็นเครื่องเทศ มีรสเผ็ดร้อน.....

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมศูนย์
คลิปวีดีโอ Field Day

องค์ความรู้ KM

- การจัดการความรู้ KM

- องค์ความรู้เกษตรอำเภอ

- เกษตรกรต้นแบบ Smart farmer

- องค์ความรู้ เกษียณ 5 ปี

- องค์ความรู้ KM 60

คู่มือประชาชน

ข้อมูลศูนย์จัดการพืชชุมชน( ศจช.)

     ** ข้อมูลศูนย์**

    ** ภาพกิจกรรมศูนย์**

    ** รายงานการประชุม**

มาตรการที่ 4
     ภาพกิจกรรม
     รายงานความก้าวหน้าโครงการ

มาตรการที่ 1
     ภาพกิจกรรม

ข้อมูล MRCF

แผนพัฒนาการเกษตร  (แผนแผ่นเดียว)
    แผนพัฒนาการเกษตร (แผนตำบล)

แผนที่ Zoning
     **ข้าว**
    **กล้วย**
    **มัน 5 นาที**

ข้อมูลการผลิตข้าว

ข้อมูลแปลงใหญ่
    - รายชื่อสมาชิก
    - แผนปฏิบัติงาน
    - คณะกรรมการ
    - ข้อมูลพื้นฐาน


    

 

 


ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย
มอบหมายให้ นายสายชล ชาตะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ตำบลเสนา2 ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย          ออกติดตามการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม
       พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านหีบ 1
ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย ร่วมกิจกรรมรับมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตสารชีวภัณฑ์และชุดนิทรรศการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการผลิตและธุรกิจอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย
มอบหมายให้ นายสายชล ชาตะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ออกแนะนำแก้ปัญหา เห็ดขอนขาวเป็นราดำ ของเกษตรกร หมู่ที่ 8 ตำบลคานหาม
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2560/61 (15/05/60) More>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (สิงหาคม 2560) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (กรกฎาคม 2560) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (มิถุนายน 2560) More>>>

 

 

 

 

          **ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน**
รายลเอียดโครงการ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ         


 

**งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
การ เกษตร Field day**

คลิปวีดีโอ Field Day

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
หมู่ 2 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0-3534-5554

E-Mail : uthai014@hotmail.com
Webmaster : pikul_sena@hotmail.com


ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 8 สิงหาคม 2560

Counters
จำนวนผู้เข้าชม