เกี่ยวกับเรา
อัตรากำลัง
ข้อมูลระดับอำเภอ
ข้อมูลระดับตำบล
งานสถาบันเกษตรกร
งานวิสาหกิจชุมชน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการต่างๆ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
บทบาทหน้าที่
จัดการความรู้ KM
แผนที่อำเภอ
รวมลิงค์
แนะนำติชมเว็บไซต์
ถาม-ตอบปัญหาการเกษตร

งาน field day อำเภออุทัย
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

 


คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
ของคนอื่น

เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุด
ของคุณไปคลังความรู้

ประโยชน์ของผึ้ง
ผึ้งเป็นแมลงสังคมที่รัก และหวงแหนเผ่าพันธุ์ยิ่งกว่าชีวิต
ของตนเอง ผึ้งทุกตัว ตั้งแต่ออกจากดักแด้เป็นผึ้งตัวเต็มวัย
ก็เริ่มทำหน้าที่ ของตนเองอย่าง
ไม่มีหยุดยั้ง จวบจนเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ของชีวิต ผึ้งจะตายในหน้าที่ทุกตัว เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์
รายละเอียด

 

ผักพื้นบ้าน


กะเพรา  
กะเพรา  เป็นไม้พุ่มเล็ก ที่ใช้ใบสดประกอบอาหาร เพื่อดับกลิ่นคาว และช่วยให้อาหารมีกลิ่นหอม ใบมีกลิ่นฉุน ออกดอกเป็นช่อ เป็นผักสวนครัว ปลูกง่าย เป็นเครื่องเทศ มีรสเผ็ดร้อน.....

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมศูนย์
คลิปวีดีโอ Field Day

องค์ความรู้ KM

- การจัดการความรู้ KM

- องค์ความรู้เกษตรอำเภอ

- เกษตรกรต้นแบบ Smart farmer

- องค์ความรู้ เกษียณ 5 ปี

- องค์ความรู้ KM 60

คู่มือประชาชน

ข้อมูลศูนย์จัดการพืชชุมชน( ศจช.)

     ** ข้อมูลศูนย์**

    ** ภาพกิจกรรมศูนย์**

    ** รายงานการประชุม**

มาตรการที่ 4
     ภาพกิจกรรม
     รายงานความก้าวหน้าโครงการ

มาตรการที่ 1
     ภาพกิจกรรม

ข้อมูล MRCF

แผนพัฒนาการเกษตร  (แผนแผ่นเดียว)
    แผนพัฒนาการเกษตร (แผนตำบล)

แผนที่ Zoning
     **ข้าว**
    **กล้วย**
    **มัน 5 นาที**

ข้อมูลการผลิตข้าว

ข้อมูลแปลงใหญ่
    - รายชื่อสมาชิก
    - แผนปฏิบัติงาน
    - คณะกรรมการ
    - ข้อมูลพื้นฐาน


    

 

 


วันที่ 7 มีนาคม 2561 นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2561
ณ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย ตำบลธนู อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย
พร้อมด้วยนางวาณี แดงมา เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
ร่วมจัดทำประชาคม พัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
หมู่ที่ 11 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนคนรศรีอยุธยา

วันนที่ 6 มีนาคม 2561 นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เยี่ยมเยียนเกษตรกร Young Smart Farmer
ณ ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย
มอบหมายให้นายสายชล ชาตะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
และนางสาวพิกุล คงสมยุทธ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมอบรม
บุคคลากรเพื่อสร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช) (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (มีนาคม 2561) More>>>

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (กุมภาพันธ์ 2561) More>>>

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (มกราคม 2561) More>>>

 

           


 

**งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
การ เกษตร Field day**

คลิปวีดีโอ Field Day
คลิปวีดีโอ ศพก.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
หมู่ 2 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0-3534-5554

E-Mail : uthai014@hotmail.com
Webmaster : pikul_sena@hotmail.com


ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2561

Counters
จำนวนผู้เข้าชม