เกี่ยวกับเรา
อัตรากำลัง
ข้อมูลระดับอำเภอ
ข้อมูลระดับตำบล
งานสถาบันเกษตรกร
งานวิสาหกิจชุมชน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการต่างๆ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
บทบาทหน้าที่
จัดการความรู้ KM
แผนที่อำเภอ
รวมลิงค์
แนะนำติชมเว็บไซต์
ถาม-ตอบปัญหาการเกษตร

งาน field day อำเภออุทัย
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 


คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
ของคนอื่น

เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุด
ของคุณไปคลังความรู้

ประโยชน์ของผึ้ง
ผึ้งเป็นแมลงสังคมที่รัก และหวงแหนเผ่าพันธุ์ยิ่งกว่าชีวิต
ของตนเอง ผึ้งทุกตัว ตั้งแต่ออกจากดักแด้เป็นผึ้งตัวเต็มวัย
ก็เริ่มทำหน้าที่ ของตนเองอย่าง
ไม่มีหยุดยั้ง จวบจนเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ของชีวิต ผึ้งจะตายในหน้าที่ทุกตัว เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์
รายละเอียด

 ผักพื้นบ้าน


กะเพรา  
กะเพรา  เป็นไม้พุ่มเล็ก ที่ใช้ใบสดประกอบอาหาร เพื่อดับกลิ่นคาว และช่วยให้อาหารมีกลิ่นหอม ใบมีกลิ่นฉุน ออกดอกเป็นช่อ เป็นผักสวนครัว ปลูกง่าย เป็นเครื่องเทศ มีรสเผ็ดร้อน.....

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมศูนย์
คลิปวีดีโอ

องค์ความรู้ KM

- องค์ความรู้เกษตรอำเภอ

- เกษตรกรต้นแบบ Smart farmer

- องค์ความรู้ เกษียณ 5 ปี

คู่มือประชาชน

ข้อมูลศูนย์จัดการพืชชุมชน( ศจช.)

- ภาพกิจกรรมศูนย์

- สรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรู้

มาตรการที่ 4

 

 

 

นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย พร้อมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขวิดใต้ร่วมใจ
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเห็ดบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย
ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานจำหน่ายสินค้าแปรรูป
ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 โซนหน้าร้านโอโตยะ
ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2559

อบรมเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 รุ่นที่ 1 รอบที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรตำบลบ้านหีบ
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นวิทยากรในการการอบรม ในวันที่ 8 มีนาคม 2559

 

นางธนันนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน มอบปัจจัยการผลิต
ให้กับเกษตรกรตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ
มาตรการที่ 1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

 

นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย พร้อมเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ออกตรวจเยี่ยมแปรงถั่วเหลืองของเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิต ตามมาตรการที่ 1

ณ ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 (31/05/59) More>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (มิถุนายน 2559) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (พฤษภาคม 2559) More>>>

   
   

 

 

 

 

**ภาพกิจกรรม 5 ส.**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
     
 


สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
หมู่ 2 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0-3534-5554

E-Mail : uthai014@hotmail.com
Webmaster : pikul_sena@hotmail.com


ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2559

Counters
จำนวนผู้เข้าชม