เกี่ยวกับเรา
อัตรากำลัง
ข้อมูลระดับอำเภอ
ข้อมูลระดับตำบล
งานสถาบันเกษตรกร
งานวิสาหกิจชุมชน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการต่างๆ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
รายงานข้อมูล
การจัดการองค์ความรู้ KM
แผนที่อำเภอ
รวมลิงค์
แนะนำติชมเว็บไซต์
ถาม-ตอบปัญหาการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ประโยชน์ของผึ้ง
ผึ้งเป็นแมลงสังคมที่รัก และหวงแหนเผ่าพันธุ์ยิ่งกว่าชีวิต
ของตนเอง ผึ้งทุกตัว ตั้งแต่ออกจากดักแด้เป็นผึ้งตัวเต็มวัย
ก็เริ่มทำหน้าที่ ของตนเองอย่าง
ไม่มีหยุดยั้ง จวบจนเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ของชีวิต ผึ้งจะตายในหน้าที่ทุกตัว เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์
รายละเอียด

 
 

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มาตรวจเยี่ยมเกษตรกรและชี้แจง

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมและตรวจแปลงนาข้าวของเกษตรกร

อำเภออุทัย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้รับการตรวจผลการดำเนินงาน

ตามตัวชี้วัดความพึงพอใจจากคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน

ติดตามตัวชี้วัด "ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ" ระดับจังหวัด

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557


อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว

ณ ที่ว่าการอำเภออุทัย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557

 

 

การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 (13/08/57) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (13/08/57) More>>>

 

ภาวะการผลิตพืชรายเดือน (13/08/57) More>>>

ข่าววิสาหกิจชุมชน (13/08/57) More>>>

   

 


 

 

 Google

www. ภายในเว็บ

 

 

 

***ภาพกิจกรรม 5 ส.***

 

 

 

**ภาพกิจกรรมสำนักงาน**

 

 

                 
     
 


สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
หมู่ 2 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0-3534-5554

E-Mail : uthai014@hotmail.com
Webmaster : pikul_sena@hotmail.com


ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13 สิงหาคม 2557

Counters
จำนวนผู้เข้าชม