เกี่ยวกับเรา
อัตรากำลัง
ข้อมูลระดับอำเภอ
ข้อมูลระดับตำบล
งานสถาบันเกษตรกร
งานวิสาหกิจชุมชน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการต่างๆ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
บทบาทหน้าที่
จัดการความรู้ KM
แผนที่อำเภอ
รวมลิงค์
แนะนำติชมเว็บไซต์
ถาม-ตอบปัญหาการเกษตร

งาน field day อำเภออุทัย
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

 


คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
ของคนอื่น

เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุด
ของคุณไปคลังความรู้

ประโยชน์ของผึ้ง
ผึ้งเป็นแมลงสังคมที่รัก และหวงแหนเผ่าพันธุ์ยิ่งกว่าชีวิต
ของตนเอง ผึ้งทุกตัว ตั้งแต่ออกจากดักแด้เป็นผึ้งตัวเต็มวัย
ก็เริ่มทำหน้าที่ ของตนเองอย่าง
ไม่มีหยุดยั้ง จวบจนเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ของชีวิต ผึ้งจะตายในหน้าที่ทุกตัว เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์
รายละเอียด

 ผักพื้นบ้าน


กะเพรา  
กะเพรา  เป็นไม้พุ่มเล็ก ที่ใช้ใบสดประกอบอาหาร เพื่อดับกลิ่นคาว และช่วยให้อาหารมีกลิ่นหอม ใบมีกลิ่นฉุน ออกดอกเป็นช่อ เป็นผักสวนครัว ปลูกง่าย เป็นเครื่องเทศ มีรสเผ็ดร้อน.....

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมศูนย์
คลิปวีดีโอ Field Day

องค์ความรู้ KM

- องค์ความรู้เกษตรอำเภอ

- เกษตรกรต้นแบบ Smart farmer

- องค์ความรู้ เกษียณ 5 ปี

คู่มือประชาชน

ข้อมูลศูนย์จัดการพืชชุมชน( ศจช.)

- ภาพกิจกรรมศูนย์

- สรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรู้

มาตรการที่ 4
     ภาพกิจกรรม
     รายงานความก้าวหน้าโครงการ

มาตรการที่ 1
     ภาพกิจกรรม

ข้อมูล MFCF

 

 

นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย พร้อมเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ หอประชุมอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าว
รอบ 2 ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ เกษตรอำเภออุทัย
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เกษตรอำเภออุทัย เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 (31/05/59) More>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (ตุลาคม 2559) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (พฤศจิกายน 2559) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (พฤศจิกายน 2559) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (พฤศจิกายน 2559) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน Field Day (พฤษภาคม 2559) More>>>

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ภาพกิจกรรม 5 ส.**

 

 
 


สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
หมู่ 2 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0-3534-5554

E-Mail : uthai014@hotmail.com
Webmaster : pikul_sena@hotmail.com


ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 4 สิงหาคม 2559

Counters
จำนวนผู้เข้าชม