เกี่ยวกับเรา
อัตรากำลัง
ข้อมูลระดับอำเภอ
ข้อมูลระดับตำบล
งานสถาบันเกษตรกร
งานวิสาหกิจชุมชน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการต่างๆ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
รายงานข้อมูล
การจัดการองค์ความรู้ KM
แผนที่อำเภอ
รวมลิงค์
แนะนำติชมเว็บไซต์
ถาม-ตอบปัญหาการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ประโยชน์ของผึ้ง
ผึ้งเป็นแมลงสังคมที่รัก และหวงแหนเผ่าพันธุ์ยิ่งกว่าชีวิต
ของตนเอง ผึ้งทุกตัว ตั้งแต่ออกจากดักแด้เป็นผึ้งตัวเต็มวัย
ก็เริ่มทำหน้าที่ ของตนเองอย่าง
ไม่มีหยุดยั้ง จวบจนเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ของชีวิต ผึ้งจะตายในหน้าที่ทุกตัว เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์
รายละเอียด

 
 

นางเปรมฤดี จันทร์สอน มอบวัสดุ อุปกรณ์ โครงการแปรรูป

และพัฒนามูลค่าผลผลิตเกษตรปลอดภัยฯ ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรโพสาวหาญ ณ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย

วันที่ 18 มีนาคม 2557

ท่านเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทีมงาน ร่วมตรวจตัวชี้วัด

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ในวันที่ 19 มีนาคม 2557


 

ประชุมประจำเดือน (DM) วันที่ 5 มีนาคม 2557

 

การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 (12/03/57) More>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (12/03/57) More>>>

 

ภาวะการผลิตพืชรายเดือน (12/03/57) More>>>

ข่าววิสาหกิจชุมชน (12/03/57)More>>>

   

 


 

 

 Google

www. ภายในเว็บ

 

 

 

 

***ภาพกิจกรรม 5 ส.***

**ภาพกิจกรรมสำนักงาน**

                 
     
 


สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
หมู่ 2 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0-3534-5554

E-Mail : uthai014@hotmail.com
Webmaster : pikul_sena@hotmail.com


ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18 มีนาคม 2557

Counters
จำนวนผู้เข้าชม