ประโยชน์ของผึ้ง

               ผึ้ง เป็นแมลงสังคมที่รัก และหวงแหนเผ่าพันธุ์ยิ่งกว่าชีวิตของตนเอง ผึ้งทุกตัว ตั้งแต่ออกจากดักแด้เป็นผึ้งตัวเต็มวัยก็เริ่มทำหน้าที่ ของตนเองอย่างไม่มีหยุดยั้ง จวบจนเสี้ยววินาทีสุดท้ายของชีวิต ผึ้งจะตายในหน้าที่ทุกตัว เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ ให้คงอยู่ต่อไปอย่างสันติ ผึ้งจะออกไปโจมตีศัตรูที่มารุกรานอย่างไม่คิดชีวิต และจะหยุดต่อเมื่อตัวเองตายหรือข้าศึกล่าถอยออกไปเท่านั้น ดังนั้นนิสัย ของผึ้งจึง เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอุดมการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ตลอดมา

               คนไทย รู้จักผึ้งและคุณค่าของน้ำผึ้งมาแต่โบราณกาลที่เป็นหลักฐานเด่นชัดก็คือ หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีตัวอักษร "ผ" ปรากฏอยู่ และนอกจากนี้ในประวัติศาสตร์ศาสนาต่าง ๆ เกือบทุกศาสนาทั่วโลกก็ได้มีการจารึกถึงคุณประโยชน์ของผึ้ง และน้ำผึ้งไว้ด้วย
ผลประโยชน์ของการเลี้ยงต่อสิ่งแวดล้อม

               การเลี้ยงผึ้งช่วยก่อให้เกิดการอนุรักษ์ต้นไม้และธรรมชาติช่วยลดการใช้สารเคมี และทำให้การใช้สารเคมีมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ต้นไม้ติดผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ล้ำค่าจากผึ้ง

                น้ำผึ้ง คือ ของเหลวรสหวานหอมจากดอกไม้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ผ่านขบวนการเก็บและผลิตจากผึ้งงาน แล้ว สะสมเป็นอาหารสำรองไว้ในรวงผึ้ง ผู้ที่บริโภคน้ำผึ้งเป็นประจำเท่านั้นที่จะรู้ว่าตนเองมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ น้ำผึ้งมีสารอาหาร ประเภทคาร์โบไฮเดรต ที่ให้พลังงานสูง นอกจากนี้ยังมีเกลือแร่ วิตามิน โปรตีน และสารอื่น ๆ ที่มีประโยชน์มากมายและเหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่อนเพลีย และผู้ป่วยระยะพักฟื้น

ลักษณะของน้ำผึ้งที่ดี
               1. น้ำผึ้งทุกชนิดจากผลการวิจัยพบว่าน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ต่าง ๆ มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน หรือใกล้เคียงกัน ทั้งในด้านองค์ประกอบ ทางเคมีและคุณค่าทางอาหาร ดังนั้นผู้บริโภคสามารถเลือกน้ำผึ้งที่มีรสชาติและกลิ่นที่ตนเองชอบได้ทุกชนิด
               2. น้ำผึ้งจากยางพารา ดอกทานตะวัน และดอกลิ้นจี่ จะตกผลึกเป็นเกล็ดน้ำตาลละเอียดที่เรียกว่าครีมน้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งแท้ ซึ่งเป็น คุณสมบัติเฉพาะของน้ำผึ้งที่ได้จากพืชดังกล่าว
               3. น้ำผึ้งที่ดีต้องใส สะอาด ไม่มีเศษไขผึ้งหรือตัวผึ้งปะปน เมื่อรินจะมีลักษณะข้นหนืดมีสีเหลืองอ่อน จนถึงสีน้ำตาล (ถ้าน้ำผึ้งมีสีดำเข้ม ไม่ควรบริโภค)
               4. น้ำผึ้งที่ดีต้องมีรสหวาน มีกลิ่นหอมเฉพาะ ขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ และต้องไม่มีกลิ่นเปรี้ยวบูด
               5. มีสลากปิดแสดงเครื่องหมายการค้า แหล่งที่ผลิต และมีการรับรองจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. สมอ. แต่สำหรับ เกษตรกรรายย่อยจะได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตร

                เกสรผึ้ง คือ ละอองเกสรดอกไม้นานาชนิด ที่ผึ้งเก็บรวบรวมสะสมไว้ในรวงรังผึ้ง เกสรผึ้งประกอบด้วยโปรตีน เป็นส่วนใหญ่ วิตามินเกลือแร่ กรดอะมิโน เอนไซม์ และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต และสร้างภูมิต้านทานโรค บำรุงร่างกาย นับเป็นอาหารเสริม ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

                นมผึ้ง หรือ รอยัลเยลลี่ คือ อาหารที่ผึ้งงานวัยอ่อนผลิตจากต่อมในส่วนหัว เพื่อป้อนนางพญาผึ้งเท่านั้น มีลักษณะเป็น ของเหลวข้นสีขาวครีม เป็นอาหารธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก ประกอบด้วยสารอาหารหลายชนิดคือ มีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ กรดอะมิโน ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การบริโภคนมผึ้งอย่างต่อเนื่องกัน จะให้ผลดีต่อสุขภาพของ ร่างกายเป็นอย่างยิ่ง

 

สอบถามรายละเอียดใกล้บ้านเพิ่มเติมได้ที่

1. ศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (053) 431262
2. ศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (055) 311253
3. ศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โทร. (043) 255066
4. ศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งที่ 4 จังหวัดจันทบุรี โทร. (039) 389245
5. ศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งที่ 5 จังหวัดชุมพร โทร. (077) 574519

แหล่งข้อมูล : ห้องสมุดความรู้การเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร