วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชน       มี  18 กลุ่มด้วยกัน  ประกอบด้วย 

ชื่อวิสาหกิจชุมชน
ที่ตั้ง
ตำบล
สินค้า/บริการ
หมายเหตุ

วิสาหกิจชุมชนหัตถอุตสาหกรรมครกหินกลึ
วิสาหกิจชุมชนตำบลคานหาม (โคกมะยม)
วิสาหกิจชุมชนขนมไทยฟ้าอุทัย
วิสาหกิจชุมชนดีสมุนไพร
วิสาหกิจชุมชนกระยาสารทบ้านสำนัก
วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์บ้านโคกโพธิ์
วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์หนองน้ำส้ม
วิสาหกิจชุมชนอาชีพสตรีโพสาวหาญ
วิสาหกิจชุมชนท่าต้นจิก
วิสาหกิจชุมชนรองเท้าหนัง
วิสาหกิจชุมชนอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าโพสาวหาญ
วิสาหกิจชุมชนกล้าไม้หนองไม้ซุง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองน้ำส้ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดบ้านช้าง
วิสาหกิจชุมชนบ้านขวิดใต้ร่วมใจ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนทุ่งชายเคือง
ตำบลอุทัย

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะ
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเห็ดฟางบ้านไผ่สองกอ


3 หมู่ 12
47/1 หมู่ 9
23 หมู่ 5
38/1 หมู่ 7
3 หมู่ 4
14 หมู่ 1
33 หมู่ 2
43/2 หมู่ 4
1/2 หมู่ 7
13/3 หมู่ 5
43 หมู่ 3
57/1 หมู่ 6
5/3 หมู่ 6

1/3 หมู่ 5
29/3 หมู่ 3
24 หมู่ 6


3/2 หมู่ 11
1/8 หมู่ 12

บ้านหีบ
คานหาม
อุทัย
ธนู
หนองไม้ซุง
สามบัณฑิต
คานหาม

หนองน้ำส้ม
โพสาวหาญ
หนองน้ำส้ม
โพสาวหาญ

หนองไม้ซุง
สามบัณฑิต

บ้านช้าง
บ้านช้าง
อุทัย

อุทัย
อุทัย

ครกหินกลึง
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ขนมไทย, ขนมเปี๊ยะ
สมุนไพร สปา
กระยาสารท
พวงหรีด ,ดอกไม้จันทน์
ทองม้วน
ขนมเปี๊ยะ ,โมจิ
โทนเนอร์
รองเท้าหนังบุรุษ ,สตรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
กล้าไม้
เสื้อผ้าสำเร็จรูป

แปรรูปเห็ด เห็ดหยอง น้ำพริกเห็ด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ผลิตภัณฑ์จักสาร

ผลิตภัณฑ์จักสาร
เห็ดฟาง

รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รวม 18 กลุ่ม